Sønderborg Værktøjsfabrik A/S
Elholm 6, DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7442 8242 | sv@sv.dk

CVR-nr.:   DK26 06 08 93

Bank

Betaling i EUR:

CITIBANK NL| IBAN-nr.: NL08 CITI 0266013678

Betaling i DKK og anden valuta:

SEB Bank | Reg. nr.: 5295 | Konto nr.: 0010041260

IBAN-nr.: DK83 5295 0010 0412 60

Bestyrelse
Erich Dörflinger, Robert McCafferty, Jens Dominic.

Direktion
Jens Dominic, General Manager.

Send os en besked

Kontaktperson Titel E-mail Mobil
Jens Dominic General Manager jed@sv.dk +45 40170353
Niels Østergaard Sales and Project
Manager
no@sv.dk +45 40174870
Rasmus Andersen Sales rda@sv.dk +45 40172748
Tina Hansen Controller tih@sv.dk +45 40179959
Kim Vinther Nedergaard QA Engineer kvn@sv.dk +45 40178845
Bjarne Østergaard Purchaser bjo@sv.dk +45 23653951
Jan Hansen Tool Design Manager jah@sv.dk +45 40174804
Per Helstrup Knudsen Tool Designer phk@sv.dk +45 40178675
Stefan Kühl Tool Designer stk@sv.dk +45 40171675
Keld Thygesen Tool Designer ket@sv.dk +45 40174845
Bjarne C. Fallesen Tool Designer bcf@sv.dk +45 40171641
Henning Hansen Injection Molding hoh@sv.dk +45 40170786