Nyheder – sensommer 2015

 

Fremtidens værktøjsmagere

I tråd med vores strategi forsætter vi som hidtil med at tage ansvar for uddannelse af værktøjsmagere. Ved SV er der p.t. 3 lærlinge ansat, der følger et fastlagt uddannelsesprogram. Vi vil gerne takke de kunder, der har haft besøg af lærlingene og gæstfrit har arrangeret rundvisninger og introduceret lærlingene til deres produkter.

 

Spændende efterår

Der er stor aktivitet hos vore kunder og udsigten peger i retning af endnu en god periode med fornuftig aktivitet og mange spændende projekter i pipelinen. Ved SV er vi klar til  at supportere projekterne og forventer at have kapacitet til rådighed, både i vores konstruktionsafdeling og fremstillingsfaciliteter. Det er stadig et fælles succeskriterie at have den tætte dialog med vore kunder, således at vore kompetencer og kapacitet justeres efter kundernes behov.

 

Fakuma 2015

Vi udstiller i et nyt stand design på Fakuma messen i Friedrichshafen. Vore forventninger til nyheder i øvrigt og høj aktivitet på messen er som vanligt store, og vi håber igen på mange besøgende på vores stand A7-7504. Vi byder gerne på en forfriskning og er klar til gode tekniske debatter med alle fremmødte. Der vil være mulighed for at mødes med Kennet, Rasmus og Niels. Vi ses i Friedrichshafen i uge 42 mellem den 13. og 17. oktober!

 

Med venlig hilsen

 

General Manager, Jens Dominic

Sales Manager, Niels Østergaard 

Sales, Rasmus Andersen