Nyhedsbrev sommer 2014

24 kavitet fuldt elektrisk produktionsværktøj

I juni leverede Sønderborg Værktøjsfabrik et 24 kavitets produktionsværktøj med 4 servo elektriske sidetræk og en elektrisk aktiveret Hot Runner. Værktøjet blev funktionsafprøvet og godkendt i vores Test Center og sammen med kunden blev proces parametre og interfaces kontrolleret og fin-tunet inden leveringen. Værktøjet er et af flere koncepter SV har udviklet i samarbejde med kundernes værktøjsansvarlige og viser en trend, der trækker i retning af yderligere elektrificering i forbindelse med produktion af plastemner i renrum.

 

Nye maskiner idriftsat ved SV

De senest idriftsatte maskiner, nemlig den nye Röders RXP 600 DSH 5-akset fræse maskine, der indgår i vores automatiske robot fræse linje og den nye Agie Cut-2000 trådgnist maskine, har indfriet vores forventninger og har allerede nu løst mange opgaver med fremstilling af værktøjsdele. Som for vort øvrige produktionsudstyr følges der flere gange dagligt op på den leverede kvalitet i form af både visuel inspektion og opmåling af kritiske stål dimensioner. Dette er en naturlig del af vor værktøjsdokumentation, der leveres til kunden.

 

Spændende efterår i sigte!

Næste nyhedsbrev udgives i september, hvor udsigterne peger i retning af endnu en god periode med fornuftig aktivitet og mange spændende projekter i pipelinen ved vore kunder. For SV er den tætte dialog med vore kunder af største vigtighed således at vore kompetencer og kapacitet justeres efter kundernes behov. Vi kalder det Customer Focus. God sommer!

 

Med venlig hilsen

 

CEO, Kennet Madsen

Sales Manager, Niels Østergaard

Sales, Rasmus Andersen