Sønderborg Værktøjsfabrik A/S
Elholm 6, DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 7442 8242 | sv@sv.dk

 

CVR-no.: DK26 06 08 93

 

Bank

Payment in EUR:

CITIBANK London| IBAN-no.: GB49 CITI 1850 0817 6662 33

 

Payment in DKK and other currencies:

SEB Bank | Reg. no.: 5295 | Account no.: 0010041260

IBAN-nr.: DK83 5295 0010 0412 60

 

Advisory board
Erich Dörflinger, Robert McCafferty, Jens Dominic.

 

Management
Jens Dominic, General Manager.

 

Send us a message

Contact Title E-mail Mobile
Jens Dominic General Manager jed@sv.dk +45 40170353
Niels Østergaard Sales and Project
Manager
no@sv.dk +45 40174870
Rasmus Andersen Sales rda@sv.dk +45 40172748
Tina Hansen Controller tih@sv.dk +45 40179959
Kim Vinther Nedergaard QA Engineer kvn@sv.dk +45 40178845
Helge Rudbeck Purchaser her@sv.dk +45 40174812
Jan Hansen Tool Design Manager jah@sv.dk +45 40174804
Per Helstrup Knudsen Tool Designer phk@sv.dk +45 40178675
Stefan Kühl Tool Designer stk@sv.dk +45 40171675
Keld Thygesen Tool Designer ket@sv.dk +45 40174845
Hans Hønborg Tool Designer
special projects
hlh@sv.dk +45 40174885
Bjarne C. Fallesen Tool Designer bcf@sv.dk +45 40171641
Kristian Juncher Injection Molding krj@sv.dk +45 40174846
Henning Hansen Injection Molding hoh@sv.dk +45 40170786